Інформація про хід реєстрації та результати творчих конкурсів для вступу
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність/спеціалізація (вид пропозиції)* Максимально можлива к-ть студентів** Кількість рекомендованих на бюджет Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому Квота для мешканців тимчасово окупованої території Всього заяв Оригіналів документів Конкурс
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування (небюджетна) 45 0 26 0 0.00
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування (відкрита) 45 11 18 0 1.18
архітектури Архітектура та містобудування (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
архітектури Архітектура та містобудування (фіксована) 220 0 53 0 0.00
архітектури Дизайн середовища (небюджетна) 10 0 4 0 0.00
архітектури Дизайн середовища (фіксована) 90 0 22 0 0.00
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (фіксована) 30 0 2 0 0.00
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія (небюджетна) 10 0 3 0 0.00
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія (відкрита) 350 186 35 0 0.17
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (відкрита) 50 11 3 0 0.27
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека (відкрита) 40 11 6 0 0.45
геодезії Геодезія та землеустрій (відкрита) 230 76 36 0 0.43
геодезії Геодезія та землеустрій (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
геодезії Науки про Землю (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
геодезії Науки про Землю (відкрита) 50 14 1 0 0.00
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (відкрита) 80 16 5 0 0.31
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (відкрита) 165 20 114 0 4.15
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство (відкрита) 25 10 15 0 1.10
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота (відкрита) 60 14 11 0 0.50
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення (відкрита) 50 12 17 0 1.17
гуманітарних та соціальних наук Соціологія (відкрита) 70 16 4 0 0.25
економіки і менеджменту Економіка (відкрита) 120 25 31 0 0.80
економіки і менеджменту Економіка (небюджетна) 10 0 2 0 0.00
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (небюджетна) 10 0 12 0 0.00
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (відкрита) 140 23 28 0 1.00
економіки і менеджменту Маркетинг (відкрита) 90 19 1 0 0.05
економіки і менеджменту Маркетинг (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
економіки і менеджменту Менеджмент (небюджетна) 60 0 12 0 0.00
економіки і менеджменту Менеджмент (відкрита) 300 116 93 0 0.68
економіки і менеджменту Облік і оподаткування (небюджетна) 10 0 2 0 0.00
економіки і менеджменту Облік і оподаткування (відкрита) 140 45 15 0 0.29
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування (відкрита) 190 63 37 0 0.52
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (відкрита) 60 44 17 0 0.34
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
енергетики та систем керування Атомна енергетика (небюджетна) 7 0 1 0 0.00
енергетики та систем керування Атомна енергетика (відкрита) 18 16 6 0 0.38
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (відкрита) 400 110 24 0 0.21
енергетики та систем керування Теплоенергетика (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
енергетики та систем керування Теплоенергетика (відкрита) 120 21 3 0 0.14
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт (відкрита) 165 44 8 0 0.18
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт (небюджетна) 10 0 2 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування (відкрита) 140 45 3 0 0.07
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство (відкрита) 20 9 1 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Металургія (відкрита) 20 5 1 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Металургія (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Нафтогазова інженерія та технології (відкрита) 10 5 1 0 0.20
інженерної механіки та транспорту Нафтогазова інженерія та технології (небюджетна) 5 0 1 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка (відкрита) 145 68 2 0 0.03
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (небюджетна) 10 0 2 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (відкрита) 140 61 4 0 0.05
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення (відкрита) 163 133 127 0 0.77
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології (небюджетна) 10 0 2 0 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології (відкрита) 75 21 48 0 2.05
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія (відкрита) 40 33 1 0 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки (відкрита) 450 268 45 0 0.14
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (відкрита) 100 34 24 0 0.65
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія (прикладна лінгвістика) (небюджетна) 15 0 4 0 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія (прикладна лінгвістика) (відкрита) 270 76 59 0 0.68
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека (небюджетна) 10 0 14 0 0.00
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека (відкрита) 230 96 94 0 0.77
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки (відкрита) 150 28 61 0 1.82
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія (відкрита) 250 196 106 0 0.43
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (відкрита) 185 40 4 0 0.08
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (небюджетна) 25 0 1 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (відкрита) 45 10 1 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Облік і оподаткування (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
права та психології Журналістика (небюджетна) 10 0 26 0 0.00
права та психології Журналістика (відкрита) 40 11 62 0 4.64
права та психології Право (небюджетна) 10 0 42 0 0.00
права та психології Право (відкрита) 290 58 136 1 1.98
права та психології Професійна освіта (Будівництво) (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Будівництво) (відкрита) 40 9 1 0 0.11
права та психології Професійна освіта (за спеціалізаціями) (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
права та психології Професійна освіта (за спеціалізаціями) (небюджетна) 40 0 1 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Комп'ютерні технології) (відкрита) 110 20 4 0 0.15
права та психології Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Машинобудування) (небюджетна) 20 0 1 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Машинобудування) (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Харчові технології) (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Харчові технології) (небюджетна) 40 0 1 0 0.00
права та психології Психологія (відкрита) 140 30 55 0 1.63
права та психології Психологія (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (відкрита) 85 7 13 0 1.29
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика (відкрита) 100 66 39 0 0.58
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали (відкрита) 40 15 7 0 0.47
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія (відкрита) 40 32 21 0 0.59
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (небюджетна) 10 0 7 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (відкрита) 15 15 20 0 0.87
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища (відкрита) 15 11 1 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища (небюджетна) 5 0 1 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм (небюджетна) 10 0 24 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм (відкрита) 65 24 55 0 1.92
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека (небюджетна) 40 0 1 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека (небюджетна) 10 0 3 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології (відкрита) 90 21 13 0 0.48
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка (відкрита) 40 10 4 0 0.40
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія (відкрита) 50 16 18 0 0.94
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія (небюджетна) 10 0 7 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка (відкрита) 50 15 7 0 0.47
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка (відкрита) 90 30 10 0 0.30
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка (небюджетна) 10 0 2 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка (відкрита) 400 145 14 0 0.10
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія (відкрита) 50 22 44 0 1.77
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація (відкрита) 90 22 10 0 0.41
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія (відкрита) 355 117 24 0 0.20
хімії та хімічних технологій Харчові технології (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
хімії та хімічних технологій Харчові технології (відкрита) 40 29 19 0 0.66

Бакалаври денна