Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) Максимально можлива к-ть студентів К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Економіка Соціальна економіка, аналітика та управління 30 0 0 0 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління проектами 25 0 0 0 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 50 0 0 0 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 50 0 0 0 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції 15 0 0 0 1 1 0
архітектури Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 100 0 0 3 0 3 0
архітектури Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) 20 0 0 6 0 6 0
архітектури Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 30 0 0 3 0 3 0
архітектури Архітектура та містобудування Містобудування 70 0 0 1 0 1 0
архітектури Архітектура та містобудування Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 20 0 0 2 0 2 0
архітектури Дизайн Дизайн 50 0 0 0 1 1 0
архітектури Дизайн Дизайн (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Реставрація творів мистецтва (реставрація творів мистецтв з каменю) 15 0 0 1 0 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 37 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) 20 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та водовідведення 15 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 40 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 15 0 0 10 0 10 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 80 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція 53 0 0 16 0 16 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 20 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 20 0 0 11 0 11 0
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека Пожежна безпека 10 0 0 13 0 13 0
геодезії Геодезія та землеустрій Інженерна геодезія 35 0 0 0 26 26 0
геодезії Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології 22 0 0 0 23 23 0
геодезії Геодезія та землеустрій Геопросторове моделювання 15 0 0 0 11 11 0
геодезії Геодезія та землеустрій Землеустрій і кадастр 34 0 0 0 33 33 0
геодезії Геодезія та землеустрій Космічна геодезія 15 0 0 0 20 20 0
геодезії Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна 21 0 0 0 21 21 0
геодезії Геодезія та землеустрій Фотограмметрія та дистанційне зондування 20 0 0 0 29 29 0
геодезії Науки про Землю Геотехнічний інжиніринг 10 0 0 0 14 14 0
геодезії Науки про Землю Картографія 10 0 0 0 16 16 0
геодезії Науки про Землю Космічний моніторинг Землі 12 0 0 0 12 12 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 50 0 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 25 0 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство Музеєзнавство, пам'яткознавство 25 0 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота Соціальна робота 25 0 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія Соціологія 10 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка Економіка (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка Економіка підприємства 75 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка Прикладна економіка 80 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка Управління персоналом та економіка праці 20 0 0 12 6 18 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 35 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг 50 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг (освітньо-наукова програма) 0 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Бізнес-адміністрування 30 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Логістика 30 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент (освітньо-наукова програма) 15 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 25 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 60 0 0 3 2 5 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (на осн. магістра) 0 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 80 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Управління інноваційною діяльністю 45 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Управління митною діяльністю 40 0 0 4 0 4 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування 100 0 0 1 0 1 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма) 16 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 64 0 0 2 0 2 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма) 15 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 40 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Атомна енергетика Атомна енергетика 25 0 0 10 0 10 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі 20 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції 15 0 0 12 0 12 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) 15 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 45 0 0 1 0 1 1
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 20 0 0 7 0 7 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетична безпека 15 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 15 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 15 0 0 8 0 8 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплові електричні станції 15 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплоенергетика 15 0 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 100 0 0 46 0 46 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 25 0 0 11 0 11 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання електронної промисловості 15 0 0 9 0 9 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 25 0 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 10 0 0 13 0 13 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 15 0 0 7 0 7 0
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 15 0 0 9 0 9 0
інженерної механіки та транспорту Металургія Металургія 45 0 0 7 0 7 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Інженерія логістичних систем 30 0 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 12 0 0 20 0 20 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Машини і технології паковання 15 0 0 12 0 12 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси 10 0 0 8 0 8 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Технології машинобудування 25 0 0 18 0 18 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 10 0 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація і регулювання дорожнього руху 65 0 0 31 0 31 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 65 0 0 22 0 22 0
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Розумний транспорт і логістика для міст 20 0 0 51 0 51 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 70 0 0 36 0 36 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма) 10 0 0 10 0 10 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 25 0 0 114 0 114 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма) 10 0 0 15 0 15 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Управління ІТ проектами 35 0 0 1 95 96 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Видавництво та поліграфія (освітньо-наукова програма) 10 0 0 1 0 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 15 0 0 19 0 19 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування 60 0 0 48 0 48 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 100 0 0 54 0 54 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма) 10 0 0 30 0 30 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Системи штучного інтелекту 45 0 0 58 0 58 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Системне проектування 40 0 0 43 0 43 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Управління проектами 0 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 50 0 0 66 0 66 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Філологія (Прикладна лінгвістика) (освітньо-наукова програма) 5 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Аналіз даних (Data Science) 35 0 0 49 0 49 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Консолідована інформація 15 0 0 18 0 18 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 20 0 0 28 0 28 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системний аналіз (освітньо-наукова програма) 10 0 0 27 0 27 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 45 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (освітньо-наукова програма) 5 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 60 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 60 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Управління інформаційною безпекою 50 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт) 25 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (освітньо-наукова програма) 5 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Кіберфізичні системи 15 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі 60 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Системне програмування 40 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 65 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці 40 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади і системи точної механіки 20 0 0 0 5 5 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення 40 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 40 0 0 0 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 40 0 0 0 1 1 0
права та психології Журналістика Журналістика 50 0 0 0 1 1 0
права та психології Менеджмент Управління навчальним закладом 50 0 0 0 1 1 0
права та психології Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 35 0 0 1 0 1 0
права та психології Право Правознавство 230 30 0 0 1 1 0
права та психології Психологія Психологія 30 0 0 0 1 1 0
прикладної математики та фундаментальних наук Комп'ютерні науки Інформаційно-комунікаційні технології 10 0 0 8 0 8 0
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація 25 0 0 0 1 1 0
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Математичне та комп'ютерне моделювання 15 0 0 2 0 2 0
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Прикладна математика 15 0 0 38 0 38 0
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Прикладна математика (освітньо-наукова програма) 10 0 0 1 0 1 0
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика 20 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологічний контроль і аудит 27 0 0 1 0 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологія (освітньо-наукова програма) 3 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 40 0 0 2 0 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів 10 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів (освітньо-наукова програма) 5 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 50 0 0 3 0 3 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища Прикладна екологія та збалансоване природокористування 22 0 0 1 0 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма) 3 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм Туризмознавство 60 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія Біотехнічні та медичні апарати і системи 20 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка Електронні прилади та пристрої 20 0 0 0 10 10 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Лазерна і оптоелектронна техніка 10 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 25 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Фізична та біомедична електроніка 25 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 30 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 20 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 30 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 20 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 20 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Системне адміністрування телекомунікаційних мереж 20 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма) 15 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі 20 0 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Технології та засоби телекомунікацій 25 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Фармацевтична біотехнологія 40 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів 35 0 0 5 0 5 5
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма) 15 0 0 5 0 5 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Комп'ютерна хімічна інженерія 20 0 0 1 0 1 1
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Процеси і обладнання хімічних виробництв 15 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія 10 0 0 2 0 2 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 15 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення 20 0 0 2 0 2 2
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин 20 0 0 3 0 3 2
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 20 0 0 3 0 3 3
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 20 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма) 25 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 20 0 0 3 0 3 3
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 20 0 0 3 0 3 3
хімії та хімічних технологій Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства 40 0 0 9 0 9 9
хімії та хімічних технологій Харчові технології Харчові технології (освітньо-наукова програма) 10 0 0 0 1 1 0

Магістри денна