Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році станом на 10.07.2019 17:49
будівництва та інженерії довкілля
Напрям підготовки: 192, БД – Будівництво та цивільна інженерія
Вільні місця ліцензійного обсягу: 212 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Статус заяви
1 Демчук Василь Петрович 87.5 0 87.5 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Цізда Андрій Євгенович 87 0 87 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Кісіль Денис Васильович 80 0 80 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
4 Бей Христина Романівна 74 0 74 Рекомендовано на вільні небюджетні місця