Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-сть місць першочергового зарахування заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 30 0 0 1 1 0
архітектури Архітектура та містобудування 38 0 0 2 2 0
архітектури Дизайн 25 0 0 2 2 0
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 35 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 178 0 0 3 3 0
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека 40 0 0 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій 172 0 0 1 1 0
геодезії Науки про Землю 37 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 38 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 8 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство 11 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 44 0 0 0 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 6 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 59 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 102 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 26 0 0 1 1 1
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (2 БВО) 0 0 0 1 1 1
економіки і менеджменту Маркетинг 56 0 0 3 3 1
економіки і менеджменту Менеджмент 162 0 0 1 2 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 77 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 94 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Атомна енергетика 16 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика 92 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 91 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 120 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство 27 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Металургія 30 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту на автомобільному транспорті 105 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 91 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 17 0 0 11 11 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 30 0 0 7 7 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 12 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 43 0 0 10 10 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз 69 0 0 3 3 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 71 0 0 6 7 3
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 61 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 50 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 0 0 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 80 0 0 1 1 0
права та психології Комп'ютерні технології 73 0 0 1 1 0
права та психології Право 19 0 0 1 1 0
права та психології Право (2 БВО) 0 0 0 1 1 0
права та психології Психологія 9 0 0 2 2 0
права та психології Психологія (2 БВО) 0 0 0 1 1 0
права та психології Харчові технології 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 27 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 16 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 16 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 30 0 0 2 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 39 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології 63 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 31 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія 30 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 35 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка 62 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 323 0 0 2 2 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 7 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 70 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 258 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 21 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електроннноїої етрологія та інформаційно-вимірювальннанна технологій та Вільні місця ліцензійного обс Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-сть місць першочергового зарахув заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
Page SUM 0 0 0 0 0 0

Бакалаври2к денна