Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-сть місць першочергового зарахування заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 17 0 0 1 1 0
архітектури Архітектура та містобудування 225 0 0 1 1 0
архітектури Архітектура та містобудування (2 БВО) 0 0 0 1 1 0
архітектури Дизайн середовища 45 0 0 4 4 0
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія 337 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека 0 0 0 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій 224 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 55 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 9 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 59 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 20 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 70 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Інженерія програмного забезпечення 12 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 15 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 25 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Автомобільний транспорт 30 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Геодезія та землеустрій 15 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Економіка 25 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50 0 0 6 6 0
дистанційного навчання Комп'ютерні науки 15 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Комп'ютерна інженерія 25 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Міжнародні економічні відносини 0 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Менеджмент 30 0 0 1 1 0
дистанційного навчання на автомобільному транспорті 25 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Облік і оподаткування 10 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Право 15 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Прикладна механіка 15 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Публічне управління та адміністрування 15 0 0 1 1 0
дистанційного навчання Туризм 15 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 43 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 52 0 0 2 2 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (паралельне навчання) 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Маркетинг 57 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 324 0 0 7 8 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 88 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 143 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 45 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 193 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика 129 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт 119 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування 100 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство 30 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту на автомобільному транспорті 104 0 0 1 1 0
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка 1115 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 31 0 0 8 8 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 10 0 0 1 1 1
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 35 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 25 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 175 0 0 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 70 0 0 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг 20 0 0 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Облік і оподаткування 40 0 0 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування 40 0 0 1 1 0
права та психології Журналістика (2 БВО) 0 0 0 1 1 0
права та психології Право 34 0 0 1 1 0
права та психології Право (2 БВО) 0 0 0 1 1 0
права та психології Право (2 БВО) 0 0 0 1 1 0
права та психології Психологія 26 0 0 3 3 0
права та психології Психологія (2 БВО) 0 0 0 1 1 0
права та психології Психологія (паралельне навчання) 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 28 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 30 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 50 0 0 2 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 25 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 10 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 20 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 10 0 0 3 3 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 115 0 0 3 3 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 325 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 15 0 0 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектрппппопн та електронноїої трологія та інформаційно-вимрювальнннанна техніка Віліьні місця ліцензійно обсяг Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) К-ть місць першочерговоггогоо зарахув заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
Page SUM 0 0 0 0 0 0

Бакалаври 2к заочна